نتایج  1 - 10  از تعداد  153  برای مركز تحقيقات سلولي و مولكولي شهركرد از ابتدا تاکنون
مرتب سازی براساس:   ربط    جديدترين مقالات   پراستنادترین   مقالات گذشته   ارجاعات
    
 1    بررسی جهش های ژن DFNB59 با استفاده از روش PCR-SSCP/HA در ناشنوایی ژنتیکی غیرسندرمی در استان بوشهر
  آزادگان دهکردی فاطمه, فرخی عفت, صفاری جواد, منتظر ظهوری مصطفی, مبینی غلامرضا, طاهرزاده مریم, ابوالحسنی مرضیه, رئیسی مرضیه, بنی طالبی گل اندام, رئیسی سمیه, بنی طالبی مهدی, عسگری اعظم, تاجی فاطمه, شیرمردی ابوالفتح, سلیمانی مهشید, کثیری محبوبه, هاشم زاده چالشتری مرتضی
      ...
     طب جنوب - 1389 - دوره : 13 - شماره : 3 - صفحه:163 -170
     
    
 2    مطالعه ناشنوایی وابسته به موتاسیون های ژن DFNB59 (پژواکین) در جمعیت های ناشنوای استان فارس
  رئیسی سمیه, فرخی عفت, طاهرزاده مریم, آزادگان فاطمه, ابوالحسنی مرضیه, رئیسی مرضیه, بنی طالبی گل اندام, اسماعیلی ابوالقاسم, ذاکر رسول, هاشم زاده مرتضی
      ...
     مجله دانشگاه علوم پزشکی قم - 1389 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:10 -15
     
    
 3    مطالعه سه جهش معمول میتوکندریابی در ناشنوایان غیر سندرمیک عرب استان خوزستان
  بنی طالبی دهکردی گل اندام, منتظر ظهوری مصطفی, فرخی عفت, ابوالحسنی مرضیه, رئیسی سمیه, حیدری ثریا, عطایی زهره, آزادگان فاطمه, حسینی پور اعظم, ماجد حسین, هاشم زاده چالشتری مرتضی
      ...
     journal of shahrekord university of medical sciences - 1391 - دوره : 14 - شماره : 3 - صفحه:30 -39
     
    
 4    بررسی دو جهش شایع ژن مهارکننده سرطان (P53) در سرطان معده با استفاده از روش PCR-RFLP در استان چهارمحال و بختیاری، 1385
  صفاری چالشتری جواد, مرادی محمد تقی, فرخی عفت, طباطبایی فر محمد امین, طاهرزاده مریم, شایسته فاطمه, مبینی غلامرضا, بنی طالبی مهدی, خادمی سولماز, مردانی گشتاسب, شهرانی مهرداد, پروین ندا, شاهین فرد نجمه, رحیمیان قربانعلی, ناظم حبیب الله, هاشم زاده چالشتری مرتضی
      ...
     journal of shahrekord university of medical sciences - 1387 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:43 -50
     
    
 5    تعیین جهش های ژن پژواکین مرتبط با ناشنوایی در دانش آموزان استان کهگیلویه وبویراحمد
  طاهرزاده قهفرخی مریم, فرخی عفت, شیرمردی ابوالفتح, قاسمی ثریا, ابوالحسنی مرضیه, آزادگان فاطمه, رئیسی سمیه, رئیسی مرضیه, بنی طالبی گل اندام, هاشم زاده چالشتری مرتضی
      ...
     ارمغان دانش - 1388 - دوره : 14 - شماره : 4 - صفحه:31 -39
     
    
 6    بررسی شیوع مقاومت به متی سیلین و وانکومایسین در استافیلوکوک های کواگولاز منفی جدا شده از نمونه های کلینیکی بیمارستان های آموزشی شهرکرد 1388
  شریعتی لاله, شجاع پور مانا, ولیدی مجید, فرخی عفت, طباطبایی فر محمد امین, کریمی علی, نفیسی محمدرضا
     زمینه: وانکومایسین به طور وسیع در درمان عفونت هایی با عامل استافیلوکوک کواگولاز منفی مقاوم به متی سیلین (MRCoNS) استفاده می‎گردد. پیدایش سویه های استافیلوکوک کواگولاز منفی با مقاومت کامل VRCoNS(Vancomycin Resistant Coagulase Negative Staphylococci) و حد واسط VICoNS (Vancomycin Intermediate Coagulase ...
     طب جنوب - 1390 - دوره : 14 - شماره : 3 - صفحه:165 -172
     
    
 7    بررسی بیان mRNA سایتوکاین IL-18 در بافت مخاط معده‌‌ی بیماران مبتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری در استان چهارمحال و بختیاری
  باقری نادر, رحیمیان قربانعلی, سلیم‌زاده لقمان, تقی‌خانی افشین, مهسا مجید, هاشم‌زاده مرتضی, آزادگان‌دهکردی فاطمه, سلیمانی ندا, شیرزاد هدایت‌الله
     زمینه: عفونت هلیکوباکترپیلوری با التهاب معده و ارتشاح سلول‌های پاسخ ایمنی به بافت مخاط معده مرتبط می‌باشد. چندین سایتوکاین از این سلول‌های التهابی ترشح می‌شوند که در نتیجه آن التهاب موضعی به‌وجود آمده، گسترش پیدا کرده و تداوم می‌یابد. عفونت‌های بالینی مختلف ممکن است الگوی بیان سایتوکاینی متفاوتی داش ...
     طب جنوب - 1393 - دوره : 17 - شماره : 4 - صفحه:533 -541
     
    
 8    بررسی ژنتیکی 45 شجره بزرگ ناشنوایی و تعیین فراوانی جهش های ژن کانکسین 26 (GJB2) در استان چهارمحال و بختیاری
  فرخی عفت, شیرمردی ابوالفضل, خوشدل ابوالفضل, امانی سروش, سلیمانی مهشید, کثیری محبوبه, رهبریان جهانبخش, شاهین فرد نجمه, نوع پرست زهرا, ضامن صالحی فرد علی, افضل مسعود, طباطبایی فر محمد امین, شیرانی منوچهر, هاشم زاده مرتضی
      ...
     journal of shahrekord university of medical sciences - 1387 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:16 -21
     
    
 9    مقایسه روش های Agar screen و Duplex-PCR در تعیین سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جداشده از بینی پرسنل درمانی بیمارستان های هاجر شهرکرد، بهار 1386
  نفیسی محمدرضا, کلهر حوریه, زمان زاد بهنام, کریمی علی, فرخی عفت, ولیدی مجید
      ...
     مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک - 1387 - دوره : 11 - شماره : 2 - صفحه:94 -101
     
    
 10    شناسایی جهش های اگزون های 8-5 ژن مهار کننده سرطان(p53) به روش PCR-SSCP در بیماران مبتلا به سرطان معده در استان چهارمحال و بختیاری،86-1385
  صفاری چالشتری جواد, مرادی محمد تقی, فرخی عفت, طباطبایی فر محمد امین, طاهرزاده مریم, شایسته فاطمه, مبینی غلامرضا, بنی طالبی مهدی, مردانی گشتاسب, شهرانی مهرداد, پروین ندا, شاهین فرد نجمه, رحیمیان قربانعلی, ناظم حبیب الله, هاشم زاده چالشتری مرتضی
      ...
     journal of shahrekord university of medical sciences - 1388 - دوره : 11 - شماره : 3 - صفحه:61 -69
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

تحلیل افزودن به اقلام علامتگذاری شده
آمار

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved